e bannersEUERDF730X90

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Rizos Garden το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rizosgarden.gr της επιχείρησης Rizos Garden. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

1.1. Όροι χρήσης

Η επιχείρηση Rizos Garden διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

1.2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η επιχείρηση Rizos Garden στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά προδιαγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των τιμών, χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και φωτογραφιών ενός προϊόντος. Περαιτέρω η εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Η εταιρία Rizos Garden δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές ή/και χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση στην τιμή ή/και χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του. Στα πλαίσια της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό.

 

1.3. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση Rizos Garden στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Rizos Garden ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση Rizos Garden δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

1.4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Rizos Garden και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης Rizos Garden ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Rizos Garden ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

1.5. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Rizos Garden για:

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση Rizos Garden ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

-ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

-παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

-συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

1.6. Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “” της Piraeus Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού για να γίνει μία παραγγελία;

Όχι δεν είναι απαραίτητο, καθώς μετά την επιλογή του προϊόντος που επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε αγορά ως επισκέπτης.

 1. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ;

Οι τιμές όλων των προϊόντων στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

 1. Πότε μπορεί να γίνει η παράδοση;

Η παράδοση μπορεί να γίνει είτε αυθημερόν, είτε οποιαδήποτε άλλη ημέρα επιθυμεί ο πελάτης, αφού πρώτα επικοινωνήσουμε με τον παραλήπτη.

 1. Υπάρχουν μεταφορικά;

Για παράδοση εντός της πόλης της Κέρκυρας και σε ακτίνα 6 χλμ. δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς. Για πιο μακρινές περιοχές ισχύουν αυξημένες χρεώσεις ανάλογα την απόσταση.

 1. Επικοινωνείτε με τον παραλήπτη πριν από την παράδοση;

Επικοινωνούμε με τον παραλήπτη ώστε να ενημερωθεί για την ώρα παράδοσης, εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως παράδοση σε μαιευτήρια και νοσοκομεία. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην ενημερωθεί ο παραλήπτης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει, η αποστολή μπορεί να εκτελεστεί σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που ζητήσατε.

 1. Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να λάβει το δώρο του;

Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο αποστολέας και συνεννοούμαστε μαζί του για την επόμενη μας ενέργεια.

 1. Πώς ξέρω ότι η παραγγελία μου παραδόθηκε;

Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης ενημερώνεται με email για την ημερομηνία και ώρα παράδοσης.

 1. Μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία μου;

Βεβαίως μπορείτε να την ακυρώσετε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 1. Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου δεδομένα;

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρεί όλους τους κανονισμούς του GDPR και τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της παραγγελίας σας.

 1. Αποκαλύπτονται τα προσωπικά μου στοιχεία στον παραλήπτη;

Τα προσωπικά σας στοιχεία χρειάζονται για την επικοινωνία μας μαζί σας και μόνο.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 • Προσωπικός Λογαριασμός & Παραγγελία

Δεν είναι αναγκαίο να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό για να παραγγείλετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.  Μόλις μεταβείτε στο ταμείο, στο 1ο βήμα επιλέξτε “Ολοκλήρωση ως επισκέπτης” για να κάνετε τις αγορές σας χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού. Ωστόσο, δημιουργώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό, σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μην χρειάζεται να τα γράφετε σε κάθε παραγγελία σας.

 • Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 2661046070 από Δευτέρα έως Σάββατο από 9.00 έως 20.00 και την Κυριακή από 09:30 έως 13:30. Παρακαλούμε να έχετε σημειώσει τον κωδικό και την τιμή των προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε.

 • Κατάσταση Παραγγελίας

Μόλις κάνετε την παραγγελία σας, θα σας αποσταλεί αυτόματο ενημερωτικό e-mail ότι την έχουμε λάβει.  Σε περίπτωση που υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας.  Μόλις η παραγγελία παραδοθεί θα σας αποσταλεί εκ νέου e-mail για την ολοκλήρωσή της.

 • Ακύρωση Παραγγελίας

Επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2661046070 ή στο info@rizosgarden.gr για να δούμε αν είναι εφικτή και ποια θα είναι η διαδικασία ακύρωσης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 • Προϋποθέσεις Επιστροφής

Η επιστροφή προϊόντων δεν είναι εφικτή.  Αν ο παραλήπτης δεν δεχθεί να παραλάβει τα λουλούδια του δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων, ωστόσο μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα ή να την παραδώσουμε σε νέα διεύθυνση.

 • Επιστροφή Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή.  Εξαίρεση αποτελεί η ακύρωση της παραγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Έξοδα Αποστολής

Όλες οι παραγγελίες εντός ακτίνας 6 χλμ είναι δωρεάν.

Για πιο μακρινές αποστάσεις ισχύουν κλιμακωτές χρεώσεις ανάλογα την περιοχή. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα μεταφορικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν κατά την αποστολή της παραγγελίας σας διαπιστωθεί ότι η ενδεχόμενη χρέωση των μεταφορικών δεν είναι σωστή θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 • Τρόποι Αποστολής

 Παράδοση παραγγελιών γίνεται Δευτέρα με Σάββατο από  10.00 – 21.00 και Κυριακή από 10.00 – 14.00.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να κάνετε παραλαβή από το κατάστημά μας στις ίδιες ώρες.

 

-Κάποια λουλούδια, χρώματα ή υλικά ενδέχεται να διαφέρουν από τα εικονιζόμενα προϊόντα λόγω εποχικότητας ή διαθεσιμότητας, όμως σας εγγυόμαστε πως θα είναι ίσης αξίας και άριστης ποιότητας.

-Επιλέξτε σωστά την περιοχή της αποστολής της παραγγελίας σας για να γνωρίζετε ακριβώς τα έξοδα αποστολής διαφορετικά θα προστίθεται στην τελική αξία.

-Αν σε κάποια περίπτωση ο παραλήπτης δεν δεχθεί να παραλάβει τα λουλούδια του δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων, ωστόσο μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα ή να την παραδώσουμε σε νέα διεύθυνση.

-Η φόρμα παραγγελίας παρέχει μέγιστη ασφάλεια και εχεμύθεια για την παροχή οποιονδήποτε προσωπικών σας στοιχείων.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Με πληρωμή στο κατάστημα / πληρωμή κατά την παράδοση

Μπορείτε να παραλάβετε και να πληρώσετε στο κατάστημά μας με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή να πληρώσετε κατευθείαν στην παράδοση της παραγγελίας σας.

 • Με πιστωτική κάρτα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners καθώς και με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

Για την διασφάλιση των συναλλαγών σας, οι αγορές μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας πραγματοποιούνται μέσω του online συστήματος της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπάρχει η δυνατότητα για χρέωση πιστωτικής στον χώρο σας, με την χρήση ασύρματου POS

 1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: GR9101724510005451022929682

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Μετά την κατάθεση για δική σας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση ενημερώστε μας στο info@rizosgardengr στέλνοντας το αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2661046070.

 1. Paypal

Η συναλλαγή ολοκληρώνεται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Paypal. Για συναλαγές μέσω Paypal, υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση 3%

Καλάθι αγορών
Μετάβαση στο περιεχόμενο